Asociația Foștilor Deținuți Politici Antifasciști

      Fondul "Asociația Foștilor Deținuți Politici Antifasciști din România" conține, alături de documente referitoare la activitatea Asociației propriu-zise, o evidență a persoanelor întemnițate înainte de 23 august 1944, sub acuzația de participare la acțiunile mișcării comuniste clandestine.

     Alături de fișele realizate sub girul Asociației, fondul conține autobiografii ale foștilor deținuți, dar și documente contemporane evenimentelor descrise. De asemenea, în acest fond se găsesc biografii succinte ale „martirilor clasei muncitoare“.

     Ca și din alte fonduri dedicate temei în discuție, lipsesc personajele reprezentative ale mișcării comuniste interbelice, majoritatea documentelor referindu-se la militanți de rangul doi și trei. Util, însă, pentru studii cantitative și de istorie socială.