Răceanu Ileana

Membră de partid din 1932 Născută la 3 septembrie 1911 în comuna Macău, judeţul Cenad – Ungaria originea socială: muncitorească naţionalitatea: maghiară profesia: muncitoare textilistă are 4 clase primare căsătorită, are 3 copii funcţia actuală: vicepreşedintă a CC al UFDR Tatăl a fost cizmar, a decedat pe când ea avea vârsta de cinci ani, mama a lucrat la spălatul rufelor. Răceanu Ileana a lucrat la mai multe ateliere de croitorie. Printr-o soră a ei care avea legătură cu mişcarea muncitorească a fost atrasă şi ea în munca de tineret. În atelierele în care a lucrat a luat parte la acţiuni revendicative. În 1927 a fost primită în UTC. Din 1928 a lucrat la Întrepinderi de textile „teba” şi la „ITA”. În 1929 a fost delegată din partea tineretului textilist la Congresul sindicatelor Unitare ce s-a ţinut la Timişoara. Acolo a fost arestată, apoi judecată şi condamnată la 2 luni închisoare. După eliberarea din închisoare a continuat activitatea în UTC. A mai fost arestată în urma unor greve în 1930 apoi în 1931 când a fost reţinută 4 luni în prevenţie, la proces a fost achitată. După aceea fiind urmărită de Siguranţă s-a ilegalizat. A muncit ca secretară a Comitetului Judeţean Arad al UTC şi membră în Comitetul Regional al UTC-ului. După puţin timp a fost trimisă să muncească la Cluj ca secretară a Comitetului regional UTC din Ardeal. La o conferinţă ce s-a ţinut la Bucureşti a fost aleasă în CC UTC. Din 1933 a muncit în Biroul CC al UTC la Bucureşti. În 1935 a fost arestată şi ţinută aproape zece luni în prevenţie la închisoarea Văcăreşti. La proces a fost achitată. Ea spune că ori de câte ori a fost arestată s-a purtat bine. După eliberarea din închisoare a fost trimisă ca delegată a Tineretului Comunist din România la Internaţionala Comunistă a Tineretului. A stat câteva luni în Cehoslovacia apoi în Uniunea Sovietică. Acolo în 1938 a urmat o şcoală de cadre apoi la cererea ei a fost trimisă în ţară. După ce s-a întors în ţară a muncit ca membră în Comitetul teritorial Ardeal al PCR. La sfârşitul anului 1940 a fost promovată în CC al UTC apoi în Secretariatul CC al PCR. În 1942-1943 a luat parte la luptele fracţioniste din partid. A fost exclusă din PCR de către Foriş. După excludere a format grupul fracţionist „Griviţa”. După ce Foriş a fost înlăturat din conducerea partidului, CC al PCR a luat legătura cu ea şi a fost trimisă să muncească în CC al Apărării Patriotice. În martie 1945 a fost reprimită în Partid. De la acestă dată a muncit pe linie de femei întâi la Oradea apoi la Braşov. Din 1947 a fost secretară a Comitetului Judeţean UFDR din Cluj. În 1948 a fost cooptată membră în Comitetul Judeţean de partid din Cluj. În 1949 a fost adusă în Bucureşti la CC UFDR unde a lucrat un timp ca instructoare. În 1950 a fost aleasă în CC UFDR şi de atunci este vicepreşedintă a CC UFDR. 4 mai 1953 DANIC, Fond CC al PCR- Secţia Organizatorică - Dosare anexă, dosar 100/1953, f. 46-47